Județul Sibiu

Coordonate geografice


 • latitudine nordică: 46 grade 17 minute având ca punct extrem satul Prod, comuna Hoghilag;
 • latitudine sudică: 45 grade 18 minute având ca punct extrem satul Paltin, orașul Tălmaciu;
 • longitudine estică: 24 grade 57 minute având ca punct extrem satul Teline, comuna Brădeni;
 • longitudine vestică: 23 grade 35 minute având ca punct extrem comuna Jina.

Județe limitrofe


 • la nord județul Mureș
 • la sud județele Argeș și Vâlcea
 • la est județele Brașov și Mureș
 • la vest județele Alba și Vâlcea

Relațiile cu celelalte județe


 • membru al Consiliului de Dezvoltare Regională "Centru 7" împreună cu județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș;
 • cooperare cu județele Harghita și Mureș în vederea realizării obiectivului "Alimentare cu apă din sursa Zetea".

Cooperări realizate și posibile cu parteneri străini


 • membru al Adunării Regiunilor Europei - ARE;
 • membru al Consiliului de Dezvoltare Regională "Centru 7";
 • înfrățire cu provincia Bergamo, Republica Italiană;
 • parteneriat cu municipalitatea Deventer, Olanda;
 • parteneriat cu Grand Traverse County din Statul Michighan, S.U.A.;
 • cooperare descentralizată cu Consiliul General Ille et Vilaine, Franța;
 • proiect pilot de cooperare bilateral[ româno - britanică "Asistența pentru Dezvoltarea Sectorului Social în România";
 • proiect de cooperare bilaterală româno - suedeză "Proiectul de Parteneriat pentru îmbunătățirea dialogului social și a mediului de muncă din sectorul de prelucrare a lemnului".

Suprafața


 • 5432 kmp (543.200 ha), reprezintă 2,3 % din suprafața țării și ocupă din acest punct de vedere locul 24 pe țară.

Reședința de județ


 • Localitatea reședință de județ este municipiul Sibiu, aflat la altitudinea de 427 m, situat pe râul Cibin și atestat documentar în anul 1191 într-un document dat de Papa Celestin al III - lea, cu prilejul înființării prepositurii Sibiu.
 • Este un puternic centru social, cultural și industrial al țării.

Unități Administrativ Teritoriale


Din punct de vedere administrativ teritorial, județul Sibiu cuprinde:
 • 2 municipii: Sibiu și Mediaș;
 • 9 orașe: Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Săliște, Miercurea Sibiului și Tălmaciu;
 • 53 comune (vezi secțiunea "Administrația publică locală");
 • 173 sate.