Anul 2017
Stacks Image 159

Declarația de aderarela valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare aleStrategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Anul 2016
Stacks Image 145

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016

Stacks Image 136

Raport de activitate al Comisiei de Dialog Social de la nivelul Județului Sibiu pe anul 2016

Stacks Image 132

Raport privind accesul la informațiile de interes public pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016

Stacks Image 122

Sinteză a Planului de management al Instituției Prefectului - Județul Sibiu

Stacks Image 149

Raport privind transparența decizională pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016

Stacks Image 120

Raport asupra sistemului de control intern /managerial la data de 31 decembrie 2015