Program de lucru și audiențe

Atenție:
Începând cu data de 17 iulie 2017 , cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, electronice și temporare se preiau pe baza bonurilor de ordine sau programare online

Program de lucru cu publicul:

luni, marți, joi, vineri:
8,30 - 16,30;
miercuri:
8,30 - 18,30.

La Ghișeul din Mediaş
joi :
10.00 - 10.30 - eliberări pașapoarte
10.30 - 13.30 - preluări cereri
13.30 - 14.00 - eliberări pașapoarte

Program de lucru al casieriei:
luni, marți, miercuri, joi :
8,30 - 16,00;
vineri:
8,30 - 13,30.

Notă: La acest punct de lucru se preiau doar cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și se pot ridica pașapoartele simple electronice

Email:
pasapoarte-sb@mai.gov.ro

Informații de interes public:
- emitere, evidență pașapoarte și probleme de migrări: tel. 0269 210104, int 126
- CRDS (cetățeni români cu domiciliul în străinătate: tel. 0269 210104, int 223
- secretariat: tel. 0269 210104, int. 223
- ghișeu: tel. 0269 210104, int.221Program de audiențe:
miercuri între orele 13,00 - 15,00, la sediul serviciului din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 10 , telefon 0269-210104, int. 220 - Comisar Șef de Poliție Rus Minerva

Programări online pașapoarte

Deschideți tot Închideți tot
Deschideți tot Închideți
Stacks Image 594

FORMULAR CERERE
ISTORIC PAŞAPOARTE

Stacks Image 596

FORMULAR CERERE
LIBERĂ CIRCULAŢIE

Taxe paşapoarte:

  • taxa pentru pașaport simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani - 258 lei
  • taxa pentru pașaport simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani - 234 lei
  • taxa pentru pașaport simplu temporar - 96 lei

Plata în numerar se face la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, precum si la ghişeul deschis în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu.
Pentru achitarea taxelor de paşaport prin virament, on-line sau mandate poştale trebuie avute în vedere următoarele:
- Sumele se încasează într-un cont unic disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele Instituţiei Prefectului
- Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii_ CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata
- La momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă.. Când plata se efectuează prin mandate poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.
 
Date de identificare Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu:
Cod fiscal: 4556255
Cod IBAN: RO39TREZ576502602X019876