Biroul Apostilă

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SIBIU
Str. Andrei Şaguna, nr.10
Camera 28 / parter
Telefon:
0269/210171;
0269/210104 - int.219
Fax:
0269/210171
E-mail:
apostila@prefecturasibiu.ro
Program depunere acte:
luni - vineri - 08:00 - 10:00
Program eliberare acte:
luni - vineri - 12:00 - 14:00


Informații generale privind activitatea de aplicare a apostilei

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începand cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.
Potrivit art. 2 din Convenţie, fiecare stat contractant scuteşte de supra legalizare actele cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenţii, are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.
Începând cu data de 1 noiembrie 2004 Instituţia Prefectului judeţul Sibiu a demarat activitatea de aplicare a apostilei-supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga.
Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe bază de procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune diplomatică românească).
Pentru firme, societăţi comerciale, persoana care se prezintă în vederea legalizării documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, alături de contractul de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului.
APOSTILA este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.
SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul Biroului Apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului.
COMPETENȚA: Semnarea apostilei se realizează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect.
Acte oficiale administrative supuse procedurii de apostilare
Nr. crt Denumire act Emitent Vizat
1 Adeverinţă de stare civilă (de celibat) Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor/Serviciul de stare civilă din primării
2 Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă Consiliul Judeţean Sibiu
3 Adeverinţe privind componenţa familiei, în original Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor/Primăria de domiciliu
4 Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original MAI-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
5 Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu Casa Judeţeană de Pensii Sibiu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu
Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
6 Acte de studii preuniversitare Instituţii de învăţământ preuniversitar Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
7 Acte de studii universitare şi postuniversitare Instituţii de învăţământ superior MEN-CNRED
8 Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAI
9 Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAN
10 Acte cu caracter medical Cabinete medicină de familie Direcţia de Sănătate Publică Sibiu
11 Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
12 Acte de studii emise de instituţii de învăţământ ale MAI Direcţia Generală Management Resurse Umane
13 Acte de stare civilă Reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate
14 Brevete de turism Autoritatea Naţională pentru Turism
15 Certificate de naştere * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor /Serviciul de stare civilă din primării
16 Certificate de căsătorie * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor /Serviciul de stare civilă din primării
17 Certificate de deces * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor /Serviciul de stare civilă din primării
18 Certificat de divorţ Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor /Serviciul de stare civilă din primării
19 Certificat de cazier judiciar, certificate de cazier auto în original Inspectoratul de Poliţie Judeţean SIBIU
20 Certificate de calificare şi de absolvire Furnizori de cursuri de formare profesională Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu
sau
Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională
21 Certificate de competenţă profesională Furnizori de cursuri de formare profesională Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare – COSA
22 Certificate de botez/cununie Unităţi de cult Protopopiate
23 Certificate de conformitate Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare SB - Direcţia Juridică
24 Certificat de competenţă ale personalului maritim navigant Instituţii abilitate Ministerul Transporturilor
25 Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu
26 Certificat de membru, adeverinţe, atestate, recomandări, adeverinţe care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi OAMGMAM - Filiala Sibiu; Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentişti, Colegiul Farmaciştilor, Colegiul Psihologilor, Ordinul Tehnicienilor Dentari, Colegiul Medicilor Veterinari Vizate anual
27 Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi Locuinţei
28 Certificate de competenţă profesională Autoritatea Rutieră Română, filiala Sibiu ARR filiala Sibiu
29 Certificate de traducător Comisia Centrală din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
30 Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României Unităţi de învăţământ MEN – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale.
31 Extrase de Carte Funciară (CF) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
32 Certificate de absovire Autoritatea de Sănătate Publică
33 Certificat de abilitare ITM Mureş
34 Adeverinţă (de renunţare la cetăţenia română) Autoritatea pentru Cetăţenie
35 Aviz de exercitare a profesiei de asistent social CNASR
36 Certificat de infirmier Crucea Roşie România
* Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional, preschimbarea se face la serviciile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi
Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul Instituției Prefectului :
 1. acte de identitate, pașapoarte şi permise auto;
  2 acte emise de autoritățile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenția de la Haga* (în acest caz, solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17 sector 5, București şi Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, București, pentru supralegalizare);
  3 copii după acte administrative;
  4 acte sub semnătură privată;
  5 hotărâri judecătorești;
  6 livrete de familie;
  7 acte emise de Registrul Comerțului (certificat constator etc);
  8 certificate de obținere a cetățeniei române;
  9 extrase multilingve ale actelor de stare civilă;
  10 certificate de soră medical eliberate de Crucea Roşie România;
  11 formulare europene E 300.

Pentru SPANIA actele de studii originale din domeniul MEDICINĂ nu mai necesitã apostilare pentru scopuri profesionale. În scop academic, rãmân valabile procedurile de apostilare.
Pentru ITALIA actele de studii originale din domeniile MEDICINĂ, ARHITECTURĂ și orice specializare în INGINERIE nu mai necesitã apostilare pentru scopuri profesionale. În scop academic, rãmân valabile procedurile de apostilare.
Pentru celelalte țări se menține obligativitatea vizării şi apostilării actelor de Ministerul Educației Naționale iar programa analitică este facultativă.
LISTA STATELOR SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA
Nr.crt Statul Data intrării în vigoare a convenției de la Haga
1 Africa de Sud 30.04.1995
2 Albania 09.04.2004
3 Andorra 31.12.1996
4 Antigua și Barbuda 01.11.1981
5 Argentina 18.02.1988
6 Armenia 14.08.1994
7 Australia 16.03.1995
8 Austria 13.01.1968
9 Azerbaidjan 02.03.2005
10 Bahamas 10.07.1973
11 Barbados 30.11.1966
12 Bahrain 31.12.2013
13 Belarus 31.05.1992
14 Belgia 09.02.1976
15 Belize 11.04.1993
16 Bosnia-Herțegovina 06.03.1992
17 Botswana 30.09.1966
18 Brazilia 14.08.2016
19 Brunei Darussalam 03.12.1987
20 Bulgaria 29.04.2001
21 Burundi 13.02.2015
22 Capul Verde 13.02.2010
23 Cehia 16.03.1999
24 Chile 30.08.2016
25 China (RP) - Macao
26 China (RP) - Hong Kong
27 Cipru 30.04.1973
28 Columbia 30.01.2001
29 Cook (Insulele) 30.04.2005
30 Coreea (Republica) 14.07.2007
31 Costa Rica 14.12.2011
32 Croația 08.10.1991
33 Danemarca 29.12.2006
34 Dominica 03.11.1978
35 Dominicană (Republica) 30.09.2009
36 Ecuador 02.04.2005
37 El Salvador 31.05.1996
38 Elveția 11.03.1973
39 Estonia 30.09.2001
40 Fiji 10.10.1970
41 Finlanda 26.08.1985
42 Franța 24.01.1965
43 Georgia 14.05.2007
44 Germania 13.02.1966
45 Grecia 18.05.1985
46 Granada 07.04.2002
47 Honduras 30.09.2004
48 India 14.07.2005
49 Irlanda 09.03.1999
50 Islanda 27.11.2004
51 Israel 14.08.1978
52 Italia 11.02.1978
53 Japonia 27.07.1970
54 Kazahstan 30.01.2001
55 Kirghistan 31.07.2011
56 Kosovo 14.07.2016
57 Lesotho 04.10.1966
58 Letonia 30.01.1996
59 Liberia 08.02.1996
60 Liechtenstein 17.09.1972
61 Lituania 19.07.1997
62 Luxemburg 03.06.1979
63 Malawi 02.12.1967
64 Malta 03.03.1968
65 Maroc 14.08.2016
66 Marshall (Insulele) 14.08.1992
67 Mauritius 12.03.1968
68 Mexic 14.08.1995
69 Moldova (Republica) 16.03.2007
70 Mongolia 31.12.2009
71 Macedonia 17.11.1991
72 Monaco 31.12.2002
73 Muntenegru 03.04.2006
74 Namibia 30.01.2001
75 Niue 02.03.1999
76 Nicaragua 14.05.2013
77 Norvegia 29.07.1983
78 Noua Zeelandă 22.11.2001
79 Olanda 08.10.1965
80 Oman 30.01.2012
81 Panama 04.08.1991
82 Paraguay 30.08.2014
83 Peru 30.09.2010
84 Polonia 14.08.2005
85 Portugalia 04.02.1969
86 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 24.01.1965
87 România 16.03.2001
88 Rusia (Federația) 31.05.1992
89 Saint Kitts și Nevis 14.12.1994
90 Saint Lucia 31.07.2002
91 Saint Vincent și Grenadine 27.10.1979
92 Samoa 13.09.1999
93 San Marino 13.02.1995
94 Sao Tome și Principe 13.09.2008
95 Seychelles 31.03.1979
96 Serbia 27.04.1992
97 Slovacia 18.02.2002
98 Slovenia 25.06.1991
99 Spania 25.09.1978
100 Statele Unite ale Americii 15.10.1981
101 Suedia 01.05.1999
102 Surinam 25.11.1975
103 Swaziland 06.09.1968
104 Tajikistan 31.10.2015
105 Tonga 04.06.1970
106 Trinidad Tobago 14.07.2000
107 Turcia 29.09.1985
108 Ucraina 22.12.2003
109 Uruguay 14.10.2012
110 Ungaria 18.01.1973
111 Uzbekistan 15.04.2012
112 Vanuatu 30.07.1980
113 Venezuela 16.03.1999
Procedura de eliberare a apostilei
Primirea documentelor

In cadrul biroului apostila se realizeaza stabilirea identitatii solicitantului.Aplicarea apostilei poate fi solicitata de:
 • titularul actului;
 • sotul/sotia titularului actului ori o ruda pana la gradul II cu titularul actului;
 • alta persoana fizica, care prezinta procura notariala sau imputernicire avocatiala;
 • o persoana juridica care a incheiat cu titularul actului un contract avand ca obiect realizarea in numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezinta delegatie in acest sens;
 • o misiune diplomatica sau un oficiu consular in Romania al unui stat semnatar al Conventiei, daca aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenta atat a documentelor necesare eliberarii apostilei la institutia prefectului competenta, cat si a actelor pentru care s-a eliberat apostila catre titularul acestora.

In cazul in care procura notariala a fost intocmita pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • sa fie tradusa in limba romana si legalizata;
 • sa fie apostilata de autoritatile competente ale statului pe al carui teritoriu a fost intocmita.

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a prezenta actul de identitate si de a depune la biroul apostila alinstitutiei prefectului competente urmatoarele documente:
 1. o cerere, indiferent de numarul actelor apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;
 2. actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;
 3. dovada achitarii taxelor prevazute

In cazul in care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinand mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite in mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat in care urmeaza a fi folosit acel act.

In cazul in care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicita eliberarea apostilei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:
 1. actul de identitate;
 2. documente care atesta relatia de rudenie, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate ;
 3. procura notariala, imputernicirea avocatiala sau delegatia ceruta potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) si d).

In sensul prezentelor instructiuni, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate.

In lipsa actului de identitate emis de autoritatile romane, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autoritati publice din statul in care are domiciliul sau resedinta, ori pasaportul.Modelul cererii mentionate poate fi găsit în josul paginii

Solicitantii pot depune documentele si prin corespondenta, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 1. actul pentru care se solicita eliberarea apostilei este insotit de documentele cerute de prezentele instructiuni pentru eliberarea apostilei;
 2. documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.
Legislație:

Ordonanța Guvernului Nr.66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor nr.82 din 29 martie 2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pe actele oficiale administrative / modificate prin Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr.50/2015 (Monitor Oficial nr.384 din 02.06.2015).

Instrucțiuni ale ministrului administrației și internelor nr.147/11 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative (Monitorul Oficial nr.799 din 11 octombrie 2016)

Ordonanța Guvernului nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor, aprobată prin Legea nr.570/2002, co modificările și completările ulterioare.

Legea nr.244 din 12 iulie 2007 pentru stabilirea modalităților de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art.3 alin. 1 din Convenția cu privire la suprimarea cerinței supraleaglizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga în 5 octombrie 1961
Stacks Image 1067

Temeiul legal

Stacks Image 1071

Model cerere apostilă format pdf

Stacks Image 1075
Model cerere apostilă format word